« !و سرانجام برف آمد | Main | Toothpick »

Feb 28, 2004

Comments

مريم - الف

كيانوش جان سلام
اين كامنت مربوط به اون ايزد بانوي خوشگليه كه چند پست قبل تصويرش رو گذاشتي
عزيزم دو مطلب به ذهنم رسيد يكي اين كه كلا اين دست آثار مربوط به دوره ي مادر شاهي ايران و خيلي قديمي هستند . به همين دليل كم يابند . در اون دوره طبعا مردم خدايان رو به صورت زن تجسم ميكردند . و نمود اين تفكر در پرستش ايزد بانو هايي چون آناهيتا و اناهيد كاملا بارزه كه ستايششون حتي در كتاب بزرگوار اوستا و خصوصا بخش يشت ها اومده . اون چه كه خيلي جالبه اهميت باروري زنان در اون دوره بوده . و معمولا در اين تنديس ها و نقش برجسته ها ايزد بانو در حال دوشيدن شير تصوير ميشه . چرا كه سينه ي زنان نماد باروريه .
دوم اين كه موضوع حجاب كردن و به اصطلاح رو گرفتن زنان يك ايده ي كاملا ايرانيه كه با گسترش يافتن اسلام وارد تفكر اعراب شده . زنان ايراني شرافتمند بوده اند . هرگز در ايران زن ايراني به بردگي گرفته نميشد و بدن برهنه ي زنان ديده نميشد . به استناد فرش پازيريك چادر لباس ايرانيه . كه بعد ها متاسفانه ، خصوصا از عصر صفوي به بعد ، اين تغييرات فاحش در اين لباس ايراني به وجود اومده . ميتونيد براي مطالعه ي بيشتر به كتاب خواهران و دختران ما اثر احمد كسروي مراجعه كنيد . البته من كاملا نظر شما رو در مورد آسيب موبدان كين جوي عصر ساساني به ديانت مقدس زرتشتي و فرهنگ كهن ايراني مي پذيرم اما اين تنها يكي از دلايل موجوده . در ضمن خوشبختانه الان توي هر كدوم از شهر هاي ايران يه موزه ي ملي وجود داره كه اثار باستاني ايران درش نگهداري ميشه . از اين تنديس هاي ارزشمند ايزد بانوان هنوز توي ايران پيدا ميشه .
اگر مايل بوديد من خوشحال ميشم اطلاعات بيشتري در اين مورد در اختيارتون بذارم
پايدار باشيد دوست من
در ضمن سپندارمذگان خجسته

مريم - الف

كيانوش جان سلام
اين كامنت مربوط به اون ايزد بانوي خوشگليه كه چند پست قبل تصويرش رو گذاشتي
عزيزم دو مطلب به ذهنم رسيد يكي اين كه كلا اين دست آثار مربوط به دوره ي مادر شاهي ايران و خيلي قديمي هستند . به همين دليل كم يابند . در اون دوره طبعا مردم خدايان رو به صورت زن تجسم ميكردند . و نمود اين تفكر در پرستش ايزد بانو هايي چون آناهيتا و اناهيد كاملا بارزه كه ستايششون حتي در كتاب بزرگوار اوستا و خصوصا بخش يشت ها اومده . اون چه كه خيلي جالبه اهميت باروري زنان در اون دوره بوده . و معمولا در اين تنديس ها و نقش برجسته ها ايزد بانو در حال دوشيدن شير تصوير ميشه . چرا كه سينه ي زنان نماد باروريه .
دوم اين كه موضوع حجاب كردن و به اصطلاح رو گرفتن زنان يك ايده ي كاملا ايرانيه كه با گسترش يافتن اسلام وارد تفكر اعراب شده . زنان ايراني شرافتمند بوده اند . هرگز در ايران زن ايراني به بردگي گرفته نميشد و بدن برهنه ي زنان ديده نميشد . به استناد فرش پازيريك چادر لباس ايرانيه . كه بعد ها متاسفانه ، خصوصا از عصر صفوي به بعد ، اين تغييرات فاحش در اين لباس ايراني به وجود اومده . ميتونيد براي مطالعه ي بيشتر به كتاب خواهران و دختران ما اثر احمد كسروي مراجعه كنيد . البته من كاملا نظر شما رو در مورد آسيب موبدان كين جوي عصر ساساني به ديانت مقدس زرتشتي و فرهنگ كهن ايراني مي پذيرم اما اين تنها يكي از دلايل موجوده . در ضمن خوشبختانه الان توي هر كدوم از شهر هاي ايران يه موزه ي ملي وجود داره كه اثار باستاني ايران درش نگهداري ميشه . از اين تنديس هاي ارزشمند ايزد بانوان هنوز توي ايران پيدا ميشه .
اگر مايل بوديد من خوشحال ميشم اطلاعات بيشتري در اين مورد در اختيارتون بذارم
پايدار باشيد دوست من
در ضمن سپندارمذگان خجسته

The comments to this entry are closed.